Contoh Surat Keterangan Membina Satuan Pramuka

Table of Contents
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HASANAH
Jalan H. Mr. Cokrokusumo RT. 8 RW. 3 Sei. Tiung Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru 
SURAT KETERANGAN MEMBINA SATUAN PRAMUKA PENGGALANG
     

Yang bertanda tangan dibawah ini :

            Nama                           : SYAIFURRAHMAN
            Jabatan                                    : Kepala Sekolah
            Instansi                        : MI Nurul Hasanah
           
Dengan ini menerangkan bahwa :

1.      Herman Firdaus                            A1E312039    
2.      Abdiannor Rahman                       A1E312098
3.      Ismi Laila                                      A1E312056
4.      Rif’atun Aspiya                            A1E312115
5.      Siti Najiah                                     A1E312043
6.      Nurul Rahmi                                 A1E312128
7.      Sri Raihana                                    A1E312019
8.      Norhalimah                                   A1E312028


Adalah benar pada tanggal 25 Februari 2014 – 6 Mei 2014 Pukul 15.00-17.00 WITA yang bersangkutan telah melaksanakan tugas membina pramuka di MI Nurul Hasanah Desa Sei. Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.Banjarbaru, 20 Mei 2014
Kepala MI Nurul Hasanah

SYAIFURRAHMAN

Post a Comment